Duurzame Scholen

Het proefproject duurzame scholen evalueert welke rol burgercoöperaties kunnen spelen in de ontzorging rond energiebesparing en de financiering van energierenovaties in zeven basis- en secundaire scholen in Pajottenland & Zennevallei.

Het project is een samenwerking tussen Rescoop Vlaanderen en Klimaatpunt.

Doel

Tot een verdienmodel komen voor burgercoöperaties waarbij zowel quick wins als lichte en diepe renovatiemaatregelen in de scholen worden uitgevoerd.

Scholen zijn meestal wel bereid om de voorgestelde energiemaatregelen uit een energieaudit uit te voeren en willen zelfs verder gaan richting een klimaatneutrale school, maar botsen op twee belangrijke factoren: gebrek aan financiële middelen en aan tijd om van totaalrenovatie een prioriteit te maken.

Derdepartijfinanciering onder de vorm van burgercoöperaties kunnen die twee factoren (deels) opvangen. Zij zijn een belangrijke meerwaarde, die het investeringsproces kunnen versnellen en de renovatiegraad in scholen aanzienlijk kunnen verhogen.

Ontzorging

Daarnaast helpen we de scholen ook om hen wegwijs te maken in de energieboekhouding.

De energiecoach zorgt dat de directie een beter begrip krijgt van de elektriciteits- , verwarmings- en waterfacturen en een beter zicht op de energiekost en het –verbruik.

De coach begeleidt de school in het opstarten van verbeteracties, zodat zij snel zonder investeringen kunnen besparen, en geeft concrete tips om het energiegedrag van de gebruikers te verbeteren.

Ook de leerlingen worden betrokken: 5de en/of 6de jaars krijgen een klimaat- en energieles. Zie meer info: www.klimaatpunt.be/scholen

Met dank aan het Vlaams Energie Agentschap werken wij aan dit proefproject tot begin 2021.

Wist je dat?

  • Een slechte regeling van de chauffage ook een negatieve invloed heeft op het elektriciteitsverbruik van een school
  • Investeren in ledverlichting loont? makkelijk -20% op het elektriciteitsverbruik
  • Een waterlek heel snel leidt tot hoge verbruiken aan water

Interesse?

De jaarlijkse bijdrage van een gemeente is afhankelijk van het aantal inwoners: