Elektrische (deel)mobiliteit

Deelautoproject met zonnestroom uit de buurt:


Met dank aan de subsidie van Interreg Vlaanderen-Nederland realiseren 7 Vlaamse en Zuid-Nederlandse private partijen in de komende twee jaar het project DeeldeZon. Het project bestaat uit een netwerk van in totaal 80 zonnedaken, 80 bi-directionele laadpalen en 150 elektrische deelauto’s.

Hoe werkt DeeldeZon?

Elektrische deelauto’s worden geplaatst in de directe omgeving van woonwijken.

De zonnepanelen worden geïnstalleerd op publieke gebouwen (scholen, sporthallen, gemeentegebouwen), bedrijfsgebouwen en woningen. Het zonnedak levert stroom aan de laadpaal. 

De slimme laadpalen zorgen voor tweerichtingsverkeer. Als de batterij van de elektrische deelauto leeg is, gaat de zonnestroom van de panelen via de laadpaal naar de auto. Maar het omgekeerde kan ook. De opgeladen auto kan stroom terugleveren aan het gebouw. Zo kan bv. een sporthal ‘s avonds de lichten laten branden dankzij de batterij van de auto. Slimme software voorziet dat de auto voldoende geladen blijft om aan de mobiliteitsbehoeften te voorzien.  

Werken aan een duurzame toekomst

Als je weet dat de gemiddelde wagen 23u per dag stilstaat en één gedeelde wagen 4 tot 12 privéwagens vervangt, dan kan er heel wat ruimte vrijkomen, ruimte die kan ingevuld worden door openbaar groen. 

Elektrische deelauto’s dragen ook bij aan een schonere lucht.

Door het overschot lokaal op te slaan in de batterij van de auto kan één zo een batterij een huishouden gemiddeld 5 dagen voorzien van stroom.

Dit wordt vooral interessant als eigenaars van zonnepanelen hun overschot aan geproduceerde stroom binnenkort niet meer aan hetzelfde tarief dan dat ze afnemen, kunnen teruggeven aan de netbeheerder doordat het systeem van de terugdraaiende teller zal verdwijnen. 

Op lange termijn kunnen de elektrische auto’s zelfs gebruikt worden als wijkaccu’s voor huishoudens in de buurt: de batterij van de auto slaat de opgewekte energie van de zonnepanelen op een duurzame en flexibele manier op en geeft deze energie terug wanneer de vraag naar elektriciteit groot is. Op die manier kan ook de elektriciteitsrekening van huishoudens dalen.

Werken aan een sociale toekomst

DeeldeZon draagt ook bij aan een sociale toekomst. De elektrische auto’s worden namelijk gedeeld met buren en kennissen. De toegang tot een deelautosysteem kan zo de oplossing zijn voor mensen die niet de middelen hebben een eigen auto aan te schaffen of die in gebieden wonen waar het huidige openbaar vervoer ontoereikend is.

Deelautogebruikers besparen veel geld

Gemiddeld staan auto’s meer dan 20u per dag stil. Een deelauto die door meerdere mensen op één dag wordt gebruikt, kan dus meerdere auto’s vervangen. 

Voor wie minder dan 10000 km per jaar rijdt, komt een deelauto altijd goedkoper uit. Een eigen auto kost gemiddeld 500€ per maand, inclusief de afschrijving. Afhankelijk van de autodeelaanbieder en het gebruik betaal je €50 tot €200 per maand voor een deelauto.

Ook meedoen?

Wilt u ook werk maken van een duurzame en sociale toekomst? In Antwerpen en Venlo gingen zij u al voor. Kijk op onze website www.deeldezon.eu voor meer informatie of neem contact met ons op via info@klimaatpunt.be of 0468/569.260.