Levendige mobipunten

Meer dan een overstappunt

 

Met het project 'Sociale en levendige mobipunten in het Pajottenland' willen Klimaatpunt, Archeduc, Innovatiesteunpunt, Autodelen.net, Infopunt Publieke Ruimte en de betrokken gemeenten 6 mobipunten ontwikkelen en realiseren in onze regio. Dmv een regionale aanpak die ook inzet op participatie én gemeenschapsvorming, willen we de realisatie van mobipunten in het Pajottenland versnellen en werken aan toekomstig lokaal ownership. De aanpak moet leiden tot mobipunten die sterk aansluiten bij de noden en behoeften van de beoogde doelgroepen (in eerste instantie inwoners/pendelaars, maar ook toeristen en vervoersarmen). Op die manier willen we bijdragen aan een versnelde modal shift en duurzame, toekomstgerichte vervoersconcepten op maat van het Pajottenland.