Cambio autodelen in Halle (en Machelen) van start in september.

Een oplossing voor de parkeerdruk: wist je dat één deelwagen minstens 8-12 particuliere wagens in de buurt vervangt?

Geschreven op

August 24, 2021

Tijdens de Week van de Mobiliteit van 20 tot 25 september rijdt de eerste elektrische deelwagen van Cambio rond in stad Halle. Een week later is het de beurt aan de twee deelwagens in de gemeente Machelen. Het initiatief komt tegemoet aan de lokale parkeerdruk (één deelwagen vervangt immers minstens 8-12 particuliere wagens in de buurt), draagt mee een steentje bij tot een verminderde milieubelasting en heeft ook een sociale insteek.

Autodelen is een flexibele formule waarbij aan Woonpunt Zennevallei (WPZ) in Halle en aan het gemeentehuis van Machelen dag en nacht auto’s klaar staan voor de gebruikers (zowel particulieren als organisaties en bedrijven).  

Bewoners die niet elke dag gebruik maken van de wagen kunnen een auto uitlenen via het autodeelsysteem Cambio. Het autodelen valt best te vergelijken met een uitleendienst, maar dan niet voor boeken of DVD’s, maar voor auto’s.  Wie bij Cambio aangesloten is, kan een auto reserveren voor de periode dat hij/zij er één wil, op het moment dat hem/haar het best uitkomt. Een gebruiker betaalt in functie van het gebruik (tijd en kilometers) en kan dus heel wat geld uitsparen als de auto slechts sporadisch gebruikt wordt. Van de wagens zelf (onderhoud, keuring, administratie, ...) hoeft men zich niks aan te trekken, het autodeelplatform zorgt voor alles. Kortom: ideaal voor wie weinig rijdt ... of als alternatief voor de vaak minder gebruikte 2e wagen.

Reserveren kan dag en nacht, zowel telefonisch, via internet als via de app. Zo is deze dienst voor alle inwoners bereikbaar en niet enkel voor wie over smartphone en mobiel internet beschikt.

Het unieke aan deze deelwagens in Halle en Machelen is bovendien dat ze zoveel mogelijk op zonnestroom rijden.

Dit is mogelijk dankzij de verbinding van zonnepanelen met een slimme laadpaal, die de auto oplaadt door het beïnvloeden van de laadsnelheid en het tijdstip van laden (smart charging) wanneer veel zonne-energie voorhanden is.

Deze zonnepanelen, die door de burgercoöperatie Pajopower met investeringsgeld van de burger zijn geplaatst op het dak van het gemeentehuis van Machelen en op het dak van WPZ, staan tegelijkertijd ook in voor een deel van het energieverbruik van het gemeentehuis en de gebouwen van WPZ.

En dankzij de vernieuwende technologie van een terugleverende laadpaal, zal één van de deelwagens in Machelen ook energie kunnen teruggeven aan het gebouw op het moment dat de auto de energie niet onmiddellijk nodig heeft. Zo wordt onderzocht welke rol de elektrische wagen kan hebben in de opslagcapaciteit van zonne-energie maar ook in het stabiliseren van het elektriciteitsnet op piek- en dalmomenten.

Hiervoor wordt samengewerkt in het project DeeldeZon - een project tussen zowel Belgische als Nederlandse partners, waar Klimaatpunt vzw in onderaanneming werkt voor Pajopower.

Voor meer informatie over Cambio autodelen kan men terecht bij Cambio op het nummer 09 242 32 15 of op www.cambio.be.

Voor meer informatie over DeeldeZon: www.deeldezon.eu