Missie

Klimaatpunt Pajottenland & Zennevallei wil samen met de gemeenten, haar inwoners en lokale organisaties inzetten op het verminderen van CO2 om zo de omslag te realiseren naar een klimaatneutrale samenleving.

Visie

Klimaatpunt is een lokale en onafhankelijke vzw, actief in het Pajottenland en Zennevallei, die focust op de domeinen energie en mobiliteit.

Klimaatpunt ondersteunt en ontzorgt particulieren, gemeenten en andere publieke en private ondernemingen in al hun projecten over energiebesparing, hernieuwbare energie en e-mobiliteit.

We bieden een kwalitatieve dienstverlening aan waarbij we duurzame klimaatacties opstarten en realiseren om zo lokaal het verschil te maken.

Pajopower

Wij werken nauw samen met de burgerenergiecoöperatie Pajopower cv, die investeert in lokale klimaatprojecten.

Klimaatacties

Benoveren

Onze benovatiecoach geeft advies op maat bij energie-besparende renovaties en biedt een duurzame oplossing aan in samenwerking met lokale en kwalitatieve aannemers.

Renoveren met sociale insteek

Leegstaande panden worden energetisch gerenoveerd en toegeleid naar sociale verhuur.

Duurzame mobiliteit

We werken mee aan projecten rond (elektrische)(deel)mobiliteit en stimuleren duurzaam verplaatsingsgedrag in onze regio.

Klimaatneutrale strategie

We zetten in op het ontwikkelen van een langetermijnvisie en werken concrete acties uit om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te bevorderen.

Sensibilisatie & educatie

We organiseren infomomenten op maat over benoveren & renoveren. Met onze Wattmobiel toeren we rond om jongeren te enthousiasmeren voor hernieuwbare energietechnologieën.

Team

Reindert

Directeur

An

Projectleider

PHILIPPE

Energiebegeleider
‍BENOvatiecoach

BART

Projectmedewerker Kwalitatieve Aannemers
BENOvatiecoach