Missie

Klimaatpunt Pajottenland & Zennevallei wil samen met de gemeentebesturen, haar inwoners en lokale organisaties streven naar een klimaatneutrale regio door te sensibiliseren, te ondersteunen en te ontzorgen.

Visie

Klimaatpunt is een lokale en onafhankelijke vzw, actief het Pajottenland en Zennevallei, met de focus op de domeinen energie en mobiliteit.

Klimaatpunt ondersteunt en ontzorgt particulieren, gemeenten en andere publieke en private ondernemingen in al hun projecten over energiebesparing, hernieuwbare energie en e-mobiliteit.

We bieden een kwalitatieve dienstverlening aan waarbij we duurzame klimaatacties opstarten en realiseren om zo lokaal het verschil te maken.

Pajopower

Wij werken nauw samen met de burgerenergiecoöperatie Pajopower cv, die investeert in lokale klimaatprojecten.

Klimaatacties

Benovatiecoach

De benovatiecoach begeleidt inwoners bij de keuze van energiebesparende maatregelen en biedt hen voor de renovatiewerken een duurzame oplossing aan in samenwerking met lokale en kwalitatieve aannemers.

Energiebegeleider

Onze energiebegeleider helpt publieke en private ondernemingen richting duurzame renovatie.

Energiegids

Energiegidsen staan de scholen bij met een educatief aanbod.

Renovatie

We zetten in op het renoveren van leegstaande panden in overleg met gemeentebesturen en leiden eigenaars toe naar sociale verhuur.

Duurzaamheid

We streven naar een duurzaam verplaatsingsgedrag in onze regio en werken mee aan projecten rond elektrische (deel)mobiliteit.

Team

Reindert

Directeur

An

Projectleider

PHILIPPE

Energiebegeleider
‍BENOvatiecoach

BART

Projectmedewerker Kwalitatieve Aannemers
BENOvatiecoach