Elektrisch autodelen en slim laden op coöperatieve zonnepanelen van de Machelaar, een pioniersproject in Vlaanderen

Hiervoor wordt samengewerkt in het project DeelDeZon – een project tussen zowel Belgische als Nederlandse partners, waar Klimaatpunt vzw in onderaanneming werkt voor PajoPower.

Geschreven op

September 27, 2021

Het unieke aan deze deelwagens in Machelen is dat ze zoveel mogelijk op zonnestroom rijden. Dit is mogelijk dankzij de verbinding van zonnepanelen met een slimme laadpaal, die de auto oplaadt door het beïnvloeden van de laadsnelheid en het tijdstip van laden (smart charging) wanneer veel zonne-energie voorhanden is. 

 

Pajopower-voorzitter Noël Sissau: "Deze zonnepanelen, die door de burgercoöperatie PajoPower met investeringsgeld van de burger zijn geplaatst op het dak van het gemeentehuis van Machelen, staan tegelijkertijd ook in voor een deel van het energieverbruik van het gemeentehuis. En dankzij de innovatieve technologie van een terugleverende laadpaal, zal één van de deelwagens in Machelen ook energie kunnen teruggeven aan het gebouw op het moment dat de auto de energie niet onmiddellijk nodig heeft. Zo wordt onderzocht welke rol de elektrische wagen kan hebben in de opslagcapaciteit van zonne-energie maar ook in het stabiliseren van het elektriciteitsnet op piek- en dalmomenten."

Hiervoor wordt samengewerkt in het project DeelDeZon – een project tussen zowel Belgische als Nederlandse partners, waar Klimaatpunt vzw in onderaanneming werkt voor PajoPower.

Intercommunale Haviland organiseerde de aanbesteding waarmee het elektrisch autodelen en de zonnepanelen met burgerparticipatie tot stand kwamen.

Milieudeskundige Hans Van Thienen (Haviland): "Net als Machelen staan alle lokale besturen voor grote uitdagingen om duurzame doelstellingen te halen. De inzet van elektrische deelwagens en hernieuwbare energie in gemeentegebouwen is dan een belangrijk sluitstuk voor een actief lokaal klimaatbeleid. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en de doelen van het nieuwe Vlaamse Energie- en Klimaatpact komen zo een flinke stap dichter."