Pajotse gemeenten starten met 'Levendige Mobipunten'

Galmaarden, Lennik, Gooik, Roosdaal, Pepingen en Herne op weg naar 6 mobipunten

Geschreven op

December 18, 2019

Een mobipunt is in de eerste plaats een fysieke plek waar verschillende vervoersmiddelen samenkomen en waar het aan (potentiële)reizigers makkelijk(er) gemaakt wordt om van het ene transportmiddel op het andere over te stappen.

Maar dit project is ambitieuzer en wil van het mobipunt ook een bruisende en levendige plek in het dorp en/of de regio maken. Een comfortabele wachtruimte, wifi, een automaat met streekproducten, lockers, een handige infozuil, een toilet, enz. kunnen daarbij helpen. Maar het wordt pas echt een ontmoetingsplek als er bvb ook fietslessen aangeboden worden en (op termijn) een kinderopvang en –waarom ook niet- een café in de buurt is.

Om de impact van elk mobipunt te versterken wordt vanaf de ontwikkeling van elk punt ingezet op een sterke betrokkenheid van inwoners en potentiële gebruikers door middel van participatiemomenten en educatieve, gemeenschapsvormende activiteiten.

De aanpak moet leiden tot mobipunten die sterk aansluiten bij de noden en behoeften van de beoogde doelgroepen (in eerste instantie inwoners/pendelaars, maar ook toeristen en mensen die door gebrek aan verplaatsingsmogelijkheden niet kunnen deelnemen aan het sociale leven). Op die manier willen we een versnelde modal shift en duurzame, toekomstgerichte vervoersconcepten op maat van het Pajottenland vormgeven.

De samenwerking tussen verschillende gemeenten in het Pajottenland levert daarenboven heel wat voordelen op: door samen aan te kopen, wordt de kostprijs lager; door gezamenlijk keuzes te maken, worden deze beter op elkaar afgestemd. Gemeentegrenzen vormen op die manier geen barrière meer, maar een uitnodiging naar nog meer aanbod op het vlak van verplaatsing. Kiezen voor een duurzaam verplaatsingsgedrag wordt hierdoor ook steeds makkelijker.

Het Pajottenland kan zichzelf – door deze samenwerking – op de kaart zetten als een vooruitstrevende regio en zo een voorbeeld zijn voor andere regio’s in Vlaanderen.
“Het Pajottenland staat bij toeristen al een tijdje hoog aangeschreven; binnenkort weet men ons ook te vinden omwille van onze levendige en sociale mobipunten!” zegt Reindert De Schrijver, die als directeur van Klimaatpunt een trekkersrol opneemt.

Het project wordt mogelijk gemaakt met behulp van subsidies vanuit Leader Pajottenland+