Pajotten denken mee over hernieuwbare energie

Bouw in een virtuele wereld mee aan een energieneutrale regio

Geschreven op

January 13, 2021

Het strategisch project Opgewekt Pajottenland werkt aan een visie rond hernieuwbare energie in het Pajottenland. We nodigen inwoners uit om mee te denken over de ideale mix. Ze worden op een originele wijze meegenomen in het energieverhaal van het Pajottenland nu en in de toekomst.

Wist je dat we in het Pajottenland allemaal samen jaarlijks maar liefst meer dan 2,6 miljoen MWh aan energie verbruiken?

Wist je dat we in het Pajottenland allemaal samen jaarlijks maar liefst meer dan 2,6miljoen MWh aan energie verbruiken? We hebben nog een hele weg af te leggen om tegen 2040 in een energieneutraal Pajottenland te wonen. Enerzijds dienen we te besparen op energie en anderzijds dienen we in te zetten op hernieuwbare energiebronnen. Hoe we de puzzel van de hernieuwbare energiebronnen zullen leggen, ligt nog niet vast. Daarom nodigen we alle Pajotten uit om mee te denken over hoe we energie uit zon, wind, biomassa en waterkracht kunneninzetten in ons Pajotse landschap. Op die manier kunnen de beleidsmakers een gedragen visie ontwikkelen.

De virtuele wereld

Doe dan mee aan de bevraging, bouw jouw eigenenergielandschap en laat zo je stem gelden.

We nemen de inwoners mee in het energieverhaal van het Pajottenland nu en in de toekomst. Wil je meer weten over de energiebronnen en over de impact die ze hebben op het Pajotse landschap? Denk je graag mee over een goede mix om een energieneutraal Pajottenland te bereiken? Doe dan mee aan de bevraging, bouw jouw eigenenergielandschap en laat zo je stem gelden. De resultaten van deze bevraging worden in het voorjaar 2021 voorgelegd aan de beleidsmakers in de Pajotse gemeenten.

De virtuele Pajotse wereld wordt gelanceerd op 11 januari 2021 en loopt tot 15maart 2021. Je kunt deelnemen via www.opgewektpajottenland.be.