Elektrische Fietsen

Succesvolle eerste groepsaankoop e-bikes

In totaal hebben onze fietshandelaars 250 fietsen verkocht, goed voor een lokale omzet van 500.000 euro.

Geschreven op

September 8, 2020

96% van de respondenten gaf aan tevreden tot zeer tevreden te zijn met de aankoop van zijn/haar nieuwe fiets. 92% gaf aan tevreden tot zeer tevreden te zijn met de dienstverlening van de lokale fietshandelaar.

De testmomenten (waarvan er weliswaar een aantal geschrapt zijn moeten worden) werden als positief ervaren.

Een kleine 60% van de respondenten geeft aan sinds de aankoop aanzienlijk meer fietskilometers te rijden; in eerste instantie ter ontspanning (74%), in tweede instantie voor woon-werk- of woon-schoolverkeer (43%).

Op communicatievlak blijkt het gemeentelijk infomagazine hét kanaal te zijn om mensen te informeren over onze actie.

Gezien het succes leeft er bij de deelnemende fietshandelaars en de verschillende gemeenten een sterke vraag naar een vervolg. Meer concreet onderzoeken we de mogelijkheid om in het voorjaar van 2021 en 2022 een nieuwe groepsaankoop te organiseren. Ook een extra aanbod van speed-pedelecs en plooifietsen is een optie. Meer nieuws volgt in november nav onze subsidieaanvraag bij de provincie We houden jullie verder op de hoogte.