Naar  aanleiding van de jullie studie hebben we in 2020 alle vensters en deuren laten uitbreken en nieuwe geplaatst, zonneschermen op de ramen geïnstalleerd aan 1 zijkant (zonnekant  uiteraard), veluxen vernieuwd.

De werken vonden plaats in juni en we hebben al handig gebruikt gemaakt van  de zonnewering. Het was merkelijk koeler binnenshuis. Daarnaast stelden we vast dat het ook stIller was. Voorheen stonden we er  niet bij stil maar dat was het eerste dat ons opviel dat we minder geluid van  buiten hoorden. Die geluidsisolatie was handig meegenomen.

Op de planning staat nog de vernieuwing van de mazoutketel, die ondertussen  toch al 20 jaar oud is. Dit zal ofwel in 2021 of 2022 plaatsgrijpen want we  zijn ons terdege van bewust dat de nieuwe ketels heel wat minder verbruiken.

Jullie BENOVatie project kwam dus juist op tijd. Na 20 jaar kan er wel wat verbeterd worden aan een huis. We hebben er nog geen spijt van gehad dat we ons huis hebben laten doorlichten, zo weten we waar we staan en kunnen we plannen.