Opgewekt Pajottenland

Het Pajottenland is gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering. Niet alleen droogte, maar ook wateroverlast zullen de regio de komende jaren voor uitdagingen stellen. Gelukkig biedt het Pajots landschap ook volop kansen om te werken rond klimaat. Deze kansen worden in het strategisch project ‘Opgewekt Pajottenland' verder onderzocht vanuit drie centrale pijlers: hernieuwbare energie, kernversterking en klimaatadaptieve open ruimte. Klimaatpunt verzorgt de hernieuwbare energiepijler binnen dit strategisch project.

Doel van het strategisch project is om te komen tot een gedragen ruimtelijke visie over de rol van hernieuwbare energie in het Pajottenland en inspiratie te bieden voor een aantal concrete projecten. Wat is de ideale duurzame energiemix voor het Pajottenland, vertrekkende vanuit het landschap? En hoe zien de Pajotten hun landschap en de evolutie ervan?

Lokale beleidsmakers, inwoners, landbouwers, bedrijven en verenigingen slaan gedurende drie jaar (2019-2021) de handen in elkaar over hoe we hernieuwbare energie kunnen inpassen in het Pajots landschap.

Partners

‘Opgewekt Pajottenland’ is een realisatie van provincie Vlaams-Brabant i.s.m. 10 Pajotse gemeenten, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en Klimaatpunt.

Meer info via www.vlaamsbrabant.be/opgewektpajottenland of download onze folder.

Interesse?

De jaarlijkse bijdrage van een gemeente is afhankelijk van het aantal inwoners: