WarmNest

Van dure leegstand naar verhuurbaar pand

Het project WarmNest wil minder leegstand, meer energiezuinige woningen en meer kwalitatieve huurwoningen op de sociale privémarkt realiseren. Onze focus ligt in de regio Pajottenland & Zennevallei en omstreken.

WarmNest speelt in op drie (van de vele) uitdagingen waar gemeenten/steden vandaag mee geconfronteerd worden:

●       het wegwerken van de leegstandslijst/verloederde buurten;

●       de klimaatopwarming, waarbij 1 van de sleutels bij de renovatie van particuliere woningen ligt;

●       het behalen van de quota’s op vlak van sociale woningen

Onze reportage van 20 januari 2021 kan je hier opnieuw bekijken.

Wat we realiseren kan je volgen op onze Facebook-pagina

Dankzij een subsidie van de provincie Vlaams-Brabant in het kader van Duurzame klimaatprojecten werd er ook ruimer onderzoek gedaan naar de drempels en hindernissen voor het realiseren van extra woningen op de sociale huurmarkt maar ook naar de kansen en opportuniteiten, meer bepaald naar het benaderen van eigenaars met een leegstaand pand door oplossingsgericht te denken i.p.v. louter bestraffend. Het volledige rapport is hier terug te vinden.

Zorgeloos renoveren

Er is wel altijd een reden waarom een woning leeg staat: vaak is er de emotionele waarde waardoor de eigenaar niet wil verkopen, maar daarnaast heeft die ook geen tijd, geen energie en/of geen kennis van verbouwen. In enkele gevallen zijn er ook onvoldoende middelen beschikbaar. En in een aantal uitzonderlijke gevallen zit de eigenaar in het buitenland en/of zijn er erfgenamen die geen weet hebben van de woning. Leegstand is een complexe materie en niet altijd even gemakkelijk op te lossen. Bovendien hebben deze woningen een hoge nood aan een grondige renovatie.

Wij nemen alles voor onze rekening: opstellen van een kostenraming, opvragen en analyseren van offertes bij betrouwbare aannemers, opvolging & oplevering van de werken, regelen van EPC-certificaat, conformiteitsattest, elektrische keuring, … tot en met het aanvragen van de premies. De focus ligt op renovatieprojecten zonder noodzaak van een architect.

Dit project biedt eigenaars een positief alternatief voor leegstandsbelasting. De eigenaars ondertekenen een mandaatovereenkomst met Klimaatpunt en een renovatiecontract met het SVK/woonmaatschappij, zodat er een bindende overeenkomst is voordat de renovatiewerken van start gaan.

De enige voorwaarde is dat de eigenaar de woning verhuurt via een sociaal verhuurkantoor (SVK) en dit voor minstens 9 jaar.

Een goede samenwerking met het SVK/woonmaatschappij in de regio is belangrijk.​

Lees hier een interview met Marcel, een heel tevreden eigenaar.

Iedereen wint: eigenaar, huurder en klimaat

De woningen zijn klaar voor de huidige energie-eisen en worden voorbereid op de toekomstige klimaatdoelstellingen. De eigenaar kan beroep doen op hogere energiepremies, een renteloze lening tot 25.000€ (in Vlaams-Brabant) en heeft een gegarandeerd huurinkomen.

Bijna alle woningen hebben voor de renovatie een E- of F-label en halen na renovatie een B-label, soms zelfs een A-label. Door doorgedreven dak- en soms ook gevelisolatie en hoogrendementsglas zal het energieverbruik een pak lager uitvallen, wat de sociale huurder ten goede komt. Zo krijgen zij ook toegang tot kwalitatieve en energiezuinige woningen.

Het aantal leegstaande woningen vermindert, waardoor een straat of wijk wordt opgewaardeerd. Het project helpt mee bij het behalen van het quota sociaal bindend objectief en kan ingeschreven worden binnen het LEKP.

Deelnemende gemeenten: Beersel, Galmaarden, Halle, Herne, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat.

Interesse?

De jaarlijkse bijdrage van een gemeente is afhankelijk van het aantal inwoners: