Regenwatercoach

Ontzorging van A tot Z bij plaatsen regenwaterput en/of aansluiten op sanitaire installatie

De voorbije zomers werden gekenmerkt door extreme weersomstandigheden, zoals hittegolven en zware regenval met wateroverlast. Het ziet ernaar uit dat dit soort weersomstandigheden in de toekomst zal toenemen, zodat de noodzaak aan uitgebreide infrastructuur voor de beheersing van droogte en wateroverlast duidelijk is.

Bij hevige regenval is de plotse hoeveelheid hemelwater zo groot dat het water geen tijd heeft om te infiltreren in de bodem, en de afvoer het debiet niet kan verwerken, met lokale wateroverlast tot gevolg. Door ondergrondse opvang en/of infiltratie van hemelwater op eigen terrein wordt de afvoer gebufferd en neemt het risico op wateroverlast af. Het opgevangen water kan onder andere worden hergebruikt voor toilet, wasmachine, schoonmaak of in de tuin. Zeker in tijden van droogte, waarin zuinig gebruik van leidingwater noodzakelijk duidelijk is, is dit een voordeel.


De doelgroep van dit project bestaat uit inwoners:
• met een dakoppervlakte die aangesloten kan worden op een ondergrondse regenwaterput of infiltratievoorziening.
• waarbij een regenwaterput kan worden aangesloten op de binneninstallatie


Het project past binnen de Blue Deal en het Lokaal Energie- en Klimaatpact (werf 4).

Concreet neemt de regenwatercoach de volgende taken op:
- Intake gesprek (eventueel doorverwijzen naar onthardingscoach of bovengronds aanbod)
- Wegwijs maken in diverse ondersteuningsmechanismen
- Een plan of schets van de ontworpen toestand
- Een beschrijving en raming van de uit te voeren werken
- Matchmaker tussen particulier en aannemer of tussen wijk en aannemer (collectief project)
- Geeft instructies aan de aannemer en zorgt voor een vlot verloop van de werken.

Najaar 2022