Hoe werkt het?

Het proefproject heeft als doelstelling om in 3 jaar tijd een totaal van 30 woningen voor renovatie klaar te zetten, om door te stromen naar sociaal verhuur. Deze doelstelling is ambitieus en hangt sterk af van de beschikbaarheid van woningen en de samenwerking tussen het project en de lokale besturen. Er wordt naar gestreefd gedurende de looptijd van het project voor alle 30 woningen reeds een renovatieplan op te stellen, alsook een akkoord voor toeleiding naar sociaal verhuur. Dit garandeert dat de eigenaars gebruik kunnen maken van de verhoogde premies en fiscale voordelen om de renovatie te realiseren.

Werken aan een duurzame toekomst

Het renoveren van de leegstaande woningen zorgt ervoor dat deze woningen voldoen aan de wetgeving op vlak van energiegebruik en draagt zo bij aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente

Werken aan een sociale toekomst

Door bij te dragen aan dit project zorgt de gemeente voor meer kwalitatieve huurwoningen op de privémarkt. Inwoners die niet terechtkunnen op de reguliere privémarkt hebben zo de kans om in een kwalitatieve woning in te trekken via het sociale verhuurkantoor.

Voordelen voor de eigenaar

Door deze woningen beschikbaar te stellen voor sociale verhuur krijgen de eigenaars verhoogde premies. Bovendien zijn ze verzekerd van huurinkomsten gedurende minstens 9 jaar en staat het sociaal verhuurkantoor garant voor onderhoud van het gebouw. Vanuit het project krijgen de eigenaars gratis technische en administratieve begeleiding bij de werken.

Klimaatbeleidsplan van de gemeente (SDG’s)

Sterke verlaging EPC-kengetal (van 400 naar 100) via het Renovatiepact (4.2.3.2)

Aanmoedigen van ingrijpende energetische renovaties via financiële stimuli (4.2.3.4)

Verstrenging van energieprestatieregelgeving (4.2.3.5)

Ook meedoen?

Wilt u ook werk maken van een duurzame en sociale toekomst? Voor meer informatie, neem contact met ons op : 0468/569.260.