Bruisende mobipunten

Opzet is om 6 kwalitatieve mobipunten te realiseren in onze regio tegen eind 2021.

Een mobipunt is in de eerste plaats een fysieke plek waar verschillende vervoersmiddelen samenkomen en waar het aan (potentiële) reizigers makkelijk(er) gemaakt wordt om van het ene transportmiddel op het andere over te stappen. 

Dit project is ambitieuzer en wil van het mobipunt ook een bruisende en levendige plek in het dorp en/of de regio maken. Een comfortabele wachtruimte, wifi, een automaat met streekproducten, lockers, een handige infozuil, een toilet, enz kunnen daarbij helpen. “Maar het wordt pas echt een ontmoetingsplek als er ook fietslessen aangeboden worden en (op termijn) een kinderopvang is en - waarom niet - een café in de buurt”.

Om de impact van elk mobipunt te versterken ligt de focus op een sterke betrokkenheid van inwoners en potentiële gebruikers dmv participatiemomenten en educatieve, gemeenschapsvormende activiteiten, zodat deze mobipunten sterk aansluiten bij de noden en behoeften van de beoogde doelgroepen.

Parallel wordt ingezet op een regionale aanpak.

Op die manier willen we bijdragen aan een versnelde modal shift en duurzame, toekomstgerichte vervoersconcepten op maat van het Pajottenland.

Partners

‘Pajotse Mobipunten: sociaal en levendig’ is een project ism met Archeduc, Innovatiesteunpunt, Autodelen.net, Infopunt Publieke Ruimte en 6 Pajotse gemeentebesturen: Galmaarden, Lennik, Gooik, Roosdaal, Pepingen en Herne.

Dit project is mogelijk dankzij de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Leader Pajottenland +, de Vlaamse Landmaatschappij en de provincie Vlaams-Brabant. 


Interesse?

De jaarlijkse bijdrage van een gemeente is afhankelijk van het aantal inwoners: